<

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek Pa230002 A

Een bodemonderzoek wordt verplicht gesteld bij de aanvraag om een bouwvergunning of een omgevingsvergunning. Ook bij een overdracht van gronden (bij verkoop) kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Een bodemonderzoek stelt de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grondwater op een effectieve manier vast.

Alle bodemonderzoeken dienen uitgevoerd te worden conform de gehanteerde onderzoeksstrategie uit de NEN5740. Afhankelijk van de historie van het betreffende terrein, het bodemgebruik en eventuele bodembedreigende activiteiten wordt de onderzoeksstrategie bepaald. Bij de aanwezigheid van een eventuele verontreiniging in de bodem of in het grondwater, dient aansluitend een nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de omvang, het risico en de urgentie van de verontreiniging.

Bodemonderzoeken komen voor in allerlei opzetten, afhankelijk van het doel en gebruik van de bodem en/of een verontreiniging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten bodemonderzoek:

  • het uitvoeren en opstellen van milieu hygiënische onderzoeken
  • opstellen van bodemsaneringsplannen en milieukundige begeleiding van saneringen
  • opstellen van bemalingsadviezen en geologische onderzoeken
  • opstellen van cultuurtechnische adviezen
  • opstellen van aanbestedingen en begeleiding hiervan binnen het vakgebied bodem

Het is wettelijk verplicht om alle milieuhygiënische bodemonderzoek uit te laten voeren conform de BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ door een daarvoor gecertificeerd en erkend bodem-intermediair. Adviesburo Colsen b.v. is voor dergelijke werkzaamheden gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de bijbehorende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.