<

Nieuws

Renovatie Bossche rioolwaterzuivering van start

Rwzi Den Bosch 3 D D 2
By JaapK

In opdracht van de combinatie Besix-Hegeman ontwerpt, adviseert en realiseert Colsen haar technologieën voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Den Bosch. De opdracht bestaat uit een viertal deelprojecten, te weten: ontwerp en realisatie van de een thermofiele slibgisting, ontwerp en realisatie van Colsen’s fosfaatwinningtechnologie ANPHOS®, ontwerp en realisatie van de biogasreiniging met haar BIDOX® technologie en het adviseren van de combinatie inzake vergunningen en subsidiemogelijkheden. De realisatie wordt in samenwerking met de combinatie uitgevoerd.

Waterschap Aa en Maas wil van deze rioolwaterzuivering een energie- en grondstoffenfabriek maken. Daarvoor vervoert men het biologische slib van andere zuiveringen naar Den Bosch, waarna het thermofiel wordt vergist samen met het slib uit de eigen installatie. Het biogas dat gewonnen wordt, gaat na biologische reiniging door de BIDOX® installatie naar de Heineken brouwerij in Den Bosch. Heineken gebruikt het biogas om stoom op te wekken. Hiernaast gaat het biogas, na opwerking, naar de tegenover gelegen Afvalstoffendienst, die er haar vuilniswagens op laat rijden. De afvalstoffendienst levert op haar beurt weer ‘groene’ warmte om de gistingsprocessen mogelijk te maken. Een nieuwe ontwikkeling in het zuiveringsproces is de winning van struviet door de ANPHOS® technologie, een mineraal dat gebruikt kan worden als meststof voor de landbouw.

Bij zo’n ambitieus project speelt een goede relatie met de omgeving een grote rol. Na verschillende gesprekken met bestuursraden en belangenverenigingen zijn de laatste knelpunten weggenomen en lag er een ontwerp dat aansluit bij alle omgevingsbelangen. Op 10 augustus is de aanvraag voor de omgevingsvergunning door de afdeling Advies van Colsen ingediend bij de provincie, met het MER Rapport als onderlegger. 15 januari 2016 is de definitieve beschikking afgegeven. De bouwwerkzaamheden zijn aansluitend gestart. Het project loopt door tot eind 2018.

Rwzi Den Bosch 3 D

3D impressie van de nieuw toe te voegen elementen

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.