<

Nieuws

Colsen maximaliseert energieopbrengst RWZI Den Bosch

Img 0971
By JaapK

De eisen die aan moderne RWZI's worden gesteld op onder meer energetisch gebied en op het vlak van duurzaamheid worden steeds strenger. Dat geldt in het bijzonder voor de RWZI aan de Treurenburg in Den Bosch, die eigendom is van Waterschap Aa en Maas. Om de beoogde prestaties te bereiken, is de inzet van specifieke technologieën een must. Colsen beschikt over een heel scala aan technologieën en heeft voor de RWZI in Den Bosch een aantal technologieën geïmplementeerd in de sliblijn om meer en efficiënter slib te kunnen verwerken en de energieopbrengst in de vorm van biogas te maximaliseren. Hieronder wordt de werking van de toegepaste systemen nader toegelicht.

Thermofiele Vergisting
De eerste technologie richt zich op de thermofiele gisting ofwel een efficiënte vergisting van organisch materiaal in afvalstromen. De vergisting waarbij slib door bacteriën wordt afgebroken vindt normaliter plaats bij mesofiele temperatuur (tussen de 35 en 38°C). In Den Bosch heeft de combinatie Besix-Hegeman gekozen voor thermofiele gisting, waarbij het gistingsproces plaatsvindt bij een hogere temperatuur (tussen de 50 en 55°C). Thermofiele gisting versnelt het afbraakproces en wordt een hogere slibafbraak verkregen. Twee randvoorwaarden zijn daarbij uiterst belangrijk. De temperatuur dient binnen het juiste bereik gehouden te worden en de slibmassa in de tank moet goed gemengd blijven. Met het DIGESTMIX®-systeem van Colsen wordt dat gegarandeerd.

DIGESTMIX®
De technologie achter DIGESTMIX® kenmerkt zich door een menging/verwarming aan de buitenzijde van de reactor. De mengbuizen zorgen voor een hoge flow en dat volledige inhoud van de tank meerdere keren per dag wordt rondgepompt. De buizen fungeren tevens als warmtewisselaar zodat de temperatuur in de tank goed beheersbaar blijft. Omdat alle techniek zich aan de buitenzijde van de tank bevindt, hoeft bij onderhoud het slibmengsel niet uit de tank gepompt te worden. Het DIGESTMIX® systeem mengt en verwarmt de inhoud van de tank dus met minimale energie- en onderhoudskosten.

ANPHOS®
Een andere technologie die Colsen heeft geïmplementeerd in de sliblijn is het ANPHOS®-proces, waarmee fosfaat op een milieuvriendelijke manier wordt teruggewonnen uit afvalwater na de slibontwatering. Bij de afbraak van slib tijdens de thermofiele gisting komt fosfor als ortho-fosfaat en stikstof in de vorm van ammonium (NH₄-N) vrij. Deze worden na de slibontwatering in de ANPHOS® reactor geprecipiteerd. Op die manier zorgen we ervoor, dat er maar weinig fosfaat naar de waterlijn stroomt én wordt struvietvorming in de leidingen tegengegaan. Op deze manier blijkt het mogelijk om fosfaat uit een afvalstroom terug te winnen zodat dit elders nuttig ingezet kan worden.

Img 0973
Biogas wordt biologisch gezuiverd in de Bidox®-installatie

BIDOX®
In het biogas dat bij vergisting ontstaat bevindt zich tevens H₂S. Dat is een component die schadelijk is voor de gasmotoren en de ketels van de afnemers. Met behulp van onze BIDOX®-technologie verwijderen we het H₂S uit het biogas via een biologische route in plaats van via een chemische behandeling. Bacteriën zorgen namelijk voor de omzetting van deze verbinding. Dat bespaart aanzienlijk in operationele kosten én het biogas is direct geschikt voor afnemers, zoals -in dit geval- bierbrouwer Heineken. Als technologieleverancier heeft Colsen een duidelijk stempel gedrukt bij de RWZI in Den Bosch, zodat de processen op een duurzame, milieuvriendelijke en energie-efficiënte wijze kunnen verlopen.

Lees ook het artikel uit GWW-Bouw.

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.