<

Nieuws

Colsen en HydroBusiness op Aqua Nederland 2018

170321 Colsen@Aqua Nederland 012
By JaapK

Colsen en HydroBusiness op Aqua-Nederland 2018

Van 13 t/m 15 maart 2018 staat Colsen weer samen met HydroBusiness op de AquaNederland Vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem.

Duurzaam en kostenbesparend afvalwater zuiveren
De partners Colsen en HydroBusiness presenteren gezamenlijk innovatieve en duurzame wateroplossingen, die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Denk daarbij aan het (energie) efficiënt zuiveren van afvalwater en het geschikt maken voor hergebruik. Dit levert klanten forse waterbesparingen op en een kostenreductie op het lozen van afvalwater. Met het vergistings- en zuiveringsproject bij VION in Boxtel hebben de partners laten zien dat een geïntegreerde aanpak leidt tot een significante duurzaamheidsslag voor het overall productieproces.

Colsen technologie maakt het mogelijk om organische verontreinigingen in het afvalwater om te zetten in hoogwaardig biogas. Tegelijkertijd kunnen ook waardevolle nutriënten teruggewonnen worden, die daarna weer als kunstmestvervangers ingezet kunnen worden. Door te sturen op een hoge effluent kwaliteit, kan het gezuiverde water hergebruikt worden. Dit leidt nog eens tot extra besparingen en milieuwinst.

HydroBusiness neemt binnen het partnerschap de verantwoordelijkheid om projecten haalbaar te maken en vervolgens succesvol te ontwikkelen. Zij financiert en exploiteert (afval)waterbehandelingsinstallaties (zoals bij VION). Colsen verzorgt de haalbaarheidsstudies, voert pilottesten uit en neemt het design and build van full scale installaties voor haar rekening. Gezamenlijk verzorgen de partners de hele keten van idee tot en met exploitatie.

Wilt u weten wat er voor u te winnen is op het gebied van (afval)water? Bezoek ons dan van 13 tot en met 15 maart op standnummer M104 van de AquaNederland Vakbeurs.

Aqua Nederland 2015 Met Envaqua

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.