<

Nieuws

Anammox reactor opgestart in China

Maidoa 1687 A
By JaapK

Colsen heeft samen met haar partner ATAL engineering samengewerkt bij de bouw en opstart van een van de grootste anammox reactoren in de waterzuiveringssector. Het reactor ontwerp is gebaseerd op de eigen SBR-NAS® technologie van Colsen. In combinatie met de expertise van ATAL engineering werd het mogelijk het technologisch ontwerp in de praktijk te realiseren en succesvol op te starten. 

In China heeft men ingezet op energie neutrale afvalwaterzuivering en dit past helemaal bij de opstart van deze SBR-NAS® installatie in de provincie Shandong. De realisatie is onderdeel van een groter project dat door ATAL Engineering wordt uitgevoerd om een bestaande communale afvalwaterzuiveringsinstallatie om te bouwen. De Colsen bijdrage in het project omvat het ontwerp en de opstart van een zij-stroom behandeling, die bedoeld is om de vloeibare fractie van het slib vergistingsproces te verwerken en als zodanig de belasting van de waterlijn in de hoofdstroom te verminderen.

Aangezien het rejectiewater een hoge concentratie stikstof bevat, viel de keuze op SBR-NAS® als meest preferente technologie. De sequentiële batch reactor (SBR) is een single stage systeem, waarin aerobe en anoxische stappen elkaar afwisselen, hetgeen resulteert in een hoge mate van operationele flexibiliteit in combinatie met een kleine footprint. De SBR-NAS® maakt gebruik van anammox bacteriën voor een energie efficiënte stikstof verwijdering én waarbij weinig slib wordt geproduceerd.

De bouw van de SBR-NAS® startte in mei 2017, terwijl de commissioning plaatsvond in december 2017. Het is de verwachting dat de reactor in juni 2018 volledig operationeel is.

Atal Logo

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van milieuproblemen.